הרב ד"ר יהודה קופרמן


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


תזכורן מנו"ף תשע"ז


ערכת קלפים, המלאי אוזל...


מינוי מנהלים- נוהל


חדש- מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.


חדש באתר! מאגר מרצים מקוון


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד


קורסים מקוונים לשנת תשע"ז


הרשמה לתוכנית הכשרת מנהלות לשנת תשע"ח
ההרשמה בין התאריכים 30 באוקטובר 2016 - 20 בנובמבר 2016. ההרשמה מקוונת דרך אתר אבני ראשה


חדש באתר!


חדש!! ילקוט המורה מספר 51


מארז מתנה התשע"ז


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח שנה לשנת תשע"ז


הוראה משמעותית


לוח גאנט התשע"ז


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


רעיונות בקצרה לפרשה- חדר מורים


פורטל שו"ת


אופק חדש - מכללה ירושלים


אל תתן להווה לדחות את מחשבות העתיד.