פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
הרב ד"ר יהודה קופרמן


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


ערכת קלפים, המלאי אוזל...


חדש- מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.


חדש באתר! מאגר מרצים מקוון


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד


קורסים מקוונים לשנת תשע"ז


הרשמה לתוכנית הכשרת מנהלות לשנת תשע"ח
ההרשמה בין התאריכים 30 באוקטובר 2016 - 20 בנובמבר 2016. ההרשמה מקוונת דרך אתר אבני ראשה


חדש באתר!


לוח שנה לשנת תשע"ז


חוזר מנכ"ל תשע"ז


ילקוט המורה מספר 53


מארז מתנה התשע"ז


לוח גאנט התשע"ז


הוראה משמעותית


מינוי מנהלים- נוהל


תזכורן מנו"ף


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


רעיונות בקצרה לפרשה- חדר מורים


פורטל שו"ת


אופק חדש - מכללה ירושלים


שייקה שפירא - יועץ ארגוני ניהולי לבתי ספר

 
חזון חינוכי
סגנון ניהול
מבנה ארגוני
הגדרת תפקידים
תכנון ומעקב
ניהול זמן
 
יוזמות
פתרון בעיות
יעדים ומבנים
קבלת החלטות
ניהול ישיבות
עבודת צוות
 
הפעלות צוות
תקציב
הורים
נהלים ותקנונים
תהליכי שינוי
שיווק ותדמית
 
E-mail: shapiray1@gmail.com
053-5507777