פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
פרסומים ופעילויות מבית מנו
לחץ כאן


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד
לחץ כאן


תזכורן מנו"ף
שירות תזכורות חודשיות למנהלים ומנהלות ישירות אליכם לוואטסאפ לפרטים לחצו כאן


עלון וירטואלי ילקוט המורה מספר 57


תוכנית הכשרת מנהלות


אופק חדש - מכללה ירושלים


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח גנאט התשע


מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.
שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר. מידע אודות ההסכם,וכן מידע אישי מפורט (לאחר הזדהות) מפורסם בדף בפורטל עובדי הוראה


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


פורטל שו"ת


מינוי מנהלים- נוהל
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים.


שייקה שפירא - יועץ ארגוני ניהולי לבתי ספר

 
חזון חינוכי
סגנון ניהול
מבנה ארגוני
הגדרת תפקידים
תכנון ומעקב
ניהול זמן
 
יוזמות
פתרון בעיות
יעדים ומבנים
קבלת החלטות
ניהול ישיבות
עבודת צוות
 
הפעלות צוות
תקציב
הורים
נהלים ותקנונים
תהליכי שינוי
שיווק ותדמית
 
E-mail: shapiray1@gmail.com
053-5507777