פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

שייקה שפירא - יועץ ארגוני ניהולי לבתי ספר

 
חזון חינוכי
סגנון ניהול
מבנה ארגוני
הגדרת תפקידים
תכנון ומעקב
ניהול זמן
 
יוזמות
פתרון בעיות
יעדים ומבנים
קבלת החלטות
ניהול ישיבות
עבודת צוות
 
הפעלות צוות
תקציב
הורים
נהלים ותקנונים
תהליכי שינוי
שיווק ותדמית
 
E-mail: shapiray1@gmail.com
053-5507777