פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
הרב ד"ר יהודה קופרמן


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


ערכת קלפים, המלאי אוזל...


חדש- מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.


חדש באתר! מאגר מרצים מקוון


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד


קורסים מקוונים לשנת תשע"ז


הרשמה לתוכנית הכשרת מנהלות לשנת תשע"ח
ההרשמה בין התאריכים 30 באוקטובר 2016 - 20 בנובמבר 2016. ההרשמה מקוונת דרך אתר אבני ראשה


חדש באתר!


לוח שנה לשנת תשע"ז


חוזר מנכ"ל תשע"ז


ילקוט המורה מספר 53


מארז מתנה התשע"ז


לוח גאנט התשע"ז


הוראה משמעותית


מינוי מנהלים- נוהל


תזכורן מנו"ף


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


רעיונות בקצרה לפרשה- חדר מורים


פורטל שו"ת


אופק חדש - מכללה ירושלים


תנאי שימוש באתר

החומר הנמצא באתר נועד אך ורק לשימוש פרטי ואישי ובשום תנאי לא למטרות מסחריות ואחרות. מכאן שאין להעתיק, לפרסם את החומר במלואו או בחלקו ואף לא בשינוי כל שהוא, ולא להציגו בהרצאות, קורסים או למסור לצד ג' ללא קבלת אישור בכתב מראש של בעל האתר מנו"ף – מכללה ירושלים.

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות מדי פעם שינוי, או למחוק או להוסיף על דעתו ללא כל הודעה בנדון. בעל האתר אינו אחראי על השימוש שיעשה בחומר אשר באתר ולא יהיה אחראי לכל נזק בכל צורה שהיא אשר יגרם באופן ישיר או עקיף למשתמש בחומר אשר באתר. זאת ועוד, בעל האתר אינו אחראי לחומרים הנמצאים באתרים אשר נעשה אליהם קישורים לאתר זה ואינו אחראי לתוכן, אמינות, אמיתות לא לתכנים ולא לפרסומות המתפרסמות באתרים הנ"ל, ממילא ברור שבקישורים לאתרים אחרים אין בעל האתר מביע תמיכה, חסות, פיקוח או כל גושפנקא מכל סוג. השימוש באתר זה נעשה על פי בחירה אישית של המשתמש בו ואחריותו האישית ולא תיהיה לו כל טענה או תביעה מבעל האתר ו/או ממכללה ירושלים כתוצאה משימוש באתר בצורה ישירה או עקיפה.

כל הזכויות באתר זה שמורות כאמור למנו"ף - מכללה ירושלים

כמו כן יש לזכור שחומרים המובאים באתר ואינם מיצירתו של הנ"ל הרי אז הזכויות שמורות ליוצר או מחבר החומר המובא באתר ואין לעשות שימוש לא חוקי בלי רשותו

ידוע לי שהנהלת האתר עשוייה לשלוח פרסומות לכתובת האימייל שלי, אלא אם כן אודיע לה באימייל למחוק אותי מתפוצת הפרסומות ואקבל אישור באימייל על קבלת הודעתי.

הנהלת האתר תשמח לקבל הצעות או רעיונות לפיתוח האתר.

תנאי שימוש במאגר מרצים:

  1. המאגר הינו מאגר מידע בלבד, וכל התקשרות בין הצדדים תיעשה ישירות ללא תיווך וללא אחריות אתר ילקוט המנהל ומכון מנו"ף - מכללה ירושלים. דבר זה נכון לכל התחומים, כגון: דרכי התקשרות כלליים, דרכי התקשרות כספיים,
    תיאום לו"ז, איכות ההרצאה, איכות המרצה וכו'.

  2. הריני מאשר כי הפרטים שמסרתי נכונים וניתן לפרסמם, וידוע לי שאין אתר ילקוט המנהל ומכון מנו"ף - מכללה ירושלים נושא באחריות כל שהיא בגין הפרסום ו/או התקשרות בין הצדדים.

  3. אין בפרסום המאגר אישור או המלצה מטעמנו על מרצה זה או אחר. על כן, השימוש במידע המפורסם במאגר זה, הינו באחריות המלאה של נותן או מקבל השירות.