פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
הרב ד"ר יהודה קופרמן


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


ערכת קלפים, המלאי אוזל...


חדש- מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.


חדש באתר! מאגר מרצים מקוון


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד


קורסים מקוונים לשנת תשע"ז


הרשמה לתוכנית הכשרת מנהלות לשנת תשע"ח
ההרשמה בין התאריכים 30 באוקטובר 2016 - 20 בנובמבר 2016. ההרשמה מקוונת דרך אתר אבני ראשה


חדש באתר!


לוח שנה לשנת תשע"ז


חוזר מנכ"ל תשע"ז


ילקוט המורה מספר 53


מארז מתנה התשע"ז


לוח גאנט התשע"ז


הוראה משמעותית


מינוי מנהלים- נוהל


תזכורן מנו"ף


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


רעיונות בקצרה לפרשה- חדר מורים


פורטל שו"ת


אופק חדש - מכללה ירושלים


קורס מנהלות

קורס להכשרת מנהלות:

התוכנית להכשרת מנהלות מתקיים במכללה זו השנה ה-21, בפעילות משותפת עם משרד החינוך ו"מכון אבני ראשה".
(בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל).
התוכנית הינה תנאי סף לפנייה למכרזים.
התוכנית מתקיימת במשך שנה בימי רביעי ובמשך חודש נוסף בקיץ, כולל התנסות מעשית בבתי ספר קולטים
בסיומו של הקורס תקבל הסטודנטית תעודה מטעם משרד החינוך ומכללה ירושלים (וכן גמולי השתלמות בהתאם לכללים).
התוכנית מיועדת למנהלות בפועל (שנה ראשונה ושנייה), לבעלות תפקידים ניהוליים, למורות ולמעוניינות להכשיר את עצמן לתפקיד ניהולי חינוכי.

פרטים ניתן לקרוא גם בחוזר מנכ"ל תשע"ו/2 :
במזכירות התוכנית להכשרת מנהלות, טלפון: 02-6750751

ההרשמה לתוכנית הכשרת מנהלות הינה מקוונת, דרך אתר אבני ראשה

רכזת התכנית: יעל ואן דייק טלפון: 054-3331350