לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

תוכנית מנו''ף

א. קורס להכשרת מנהלים/ות לבתי ספר (לימודי תעודה)

קורס להכשרת מנהלים/ות מתקיים במכללה בפעילות משותפת עם משרד החינוך זו השנה ה-15, (בהתאם למפורט בחוזר מנכ"ל הקורס הנו תנאי סף לפנייה למכרזים).

הקורס מתקיים בימי רביעי במשך שנתיים ובסיומו מקבל הלומד תעודה מטעם משרד החינוך והמכללה. (וכן גמולי השתלמות בהתאם לכללים).

הקורס מיועד למנהלים/ות בפועל, לבעלי תפקידים ניהוליים ולמורים/ות המעונינים/ות להכשיר את עצמם לתפקיד ניהולי חינוכי. פרטים ניתן לקרוא בחוזר מנכ"ל או במשרד מנו"ף (02-6750912)

 ב. קורס מיומנויות ניהול

הקורס יעסוק במיומנויות יסוד ויאפשר למנהלים ולבעלי תפקידים ניהוליים לרענן ולהתחדש בכלים שיש בהם לסייע להובלה וניהול של אנשים ותוכניות, כגון: בניית חזון, תוכנית עבודה, ניהול צוות, ישיבות, זמן, משובים, שאלונים, ניהול מורים ועוד. מסיימי הקורס יקבלו תעודה מטעם מנו"ף.

המרצים: צוות מנו"ף

הקורס יתקיים בימי שני בין השעות 16.30-19.15 אחה"צ (אחת לשבועים)

שכר לימוד - 200 ₪

סה"כ 56 שעות.

ג. קורס מקוון - כלים ומיומנויות ניהול

הקורס "כלים ומיומנויות בניהול" הנלמד באמצעות אתר האינטרנט של הקורס, יקנה כלים מעשיים לכל מי שנושא בתפקיד או שהוא מעונין לעסוק בעתיד בתפקיד ניהולי כל שהוא בבית הספר. המטרה של הקורס ללמוד ולתרגל יישומים בעבודה הניהולית. לכל כלי ניהולי יוקדש מאמר מעשי לעיון.
יש לעיין במטלה הצמודה לכל מאמר ולהציע יישום מעשי בעבודה הניהולית. כמו כן יתקיימו שני מפגשים במהלך השנה.

שכר לימוד - 700₪

 סה"כ 56 שעות

יצירת קשר:

תקשורתטלפונים: 02-6750912, 02-6750751

תקשורתפקס: 073-2750662

תקשורתדואר אלקטרוני:manof@michlalah.edu