פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
פרסומים ופעילויות מבית מנו
לחץ כאן


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד
לחץ כאן


תזכורן מנו"ף
שירות תזכורות חודשיות למנהלים ומנהלות ישירות אליכם לוואטסאפ לפרטים לחצו כאן


עלון וירטואלי ילקוט המורה מספר 57


תוכנית הכשרת מנהלות


אופק חדש - מכללה ירושלים


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח גנאט התשע


מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.
שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר. מידע אודות ההסכם,וכן מידע אישי מפורט (לאחר הזדהות) מפורסם בדף בפורטל עובדי הוראה


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


פורטל שו"ת


מינוי מנהלים- נוהל
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים.


תזכורות והודעות


תזכורות כלליות

תאריכי ההיכרות והקבלה יהיו אחידים בכל חט"ב של החמ"ד

חוזר מנכל תשע/1 (א) בנושא אלימות ומשמעת, מומלץ ליידע את כל הגורמים

לאורך כל יום הלימודים צריך להיות נוכח מגיש עזרה ראשונה אחד לכל 10 כיתות

בדיקת מתקני כיבוי אש, מערכת הכריזה  וגדרות.

פתיחת יומן רישום של אירועי אלימות חריגים - חוזר מנכ"ל תשע/1 (א)

לפני יציאה לטיול או פעילות בדוק באתר האינטרנט  http://www.education.gov.il/tiyulim/luach.htm

יש להקים ועדה בית ספרית בנושא אלימות - חוזר מנכ"ל תשע/1 (א)

בדיקת תכולת ציוד עזרה ראשונה בבית הספר תזכורות חודשיות


חודש פברואר 2017
עיון ביומני הקבצות
צפייה בשיעורים, מי צפה ובאילו מורים ומה הלאה
רענון קישוט בית הספר
שיחות משוב עם מורים וחברי הנהלה
פרסם לוח זמנים למחצית ב'
תרגיל התגוננות ארצי – 14-20 בפברואר