לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: סיום שנה
משאלה

שנה נגמרת
שנה מתחילה,
ובלב נותרת
אותה משאלה:

הלוואי שהברכות
תתפזרנה כפנינים
ותגענה כל דקה
בגדולים ובקטנים.

שנה נגמרה
שנה מתחילה,
ומי יתן ותתגשם
אותה המשאלה.

(ארלט ספדיה)