לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: סיום שנה
צריך שכל איש ידע ויבין
שבתוך תוכו דולק נר.
ואין נרו שלו כשל חברו
ואין איש שאין לו נר.
''כי נר מצווה ותורה אור''
וצריך שכל איש ידע ויבין
שעליו לעמול ולגלות
את אור הנר ברבים,
ולהדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר את
העולם כולו.
(הרא''ה זצ''ל)

לך המקסימה.. .
עם סיומה של שנה לא קלה
כשמכשולים אין ספור נערמו בדרך
הצלחת עם כולם להתגבר
והפכת את השלהבת הקטנה לאבוקה גדולה.

''רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה''


(נשלח ע''י מרים שלוסברג)