לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: סיום שנה
''כשם שהירח חוזר אל מלוא אורו
כשם שהאור חוזר אל מלוא טהרתו
כשם שהאילן חוזר אל טבעו
כך הכרח חיוני לאדם
שכעבור תקופה מסוימת בחייו
יחזור אל מרכזו, אל עצמו.
ישוב ממסע בחיי המעשה והחולין
וישטוף מעל עצמו את אבק הדרכים.
ישוב אל ביתו ויעשה את חשבון עו למו
מיהו, מהו, ומה מקומו בעולמו
יתקן את עצמו לעלות על דרך חדשה, טהור ורענן''.

(שלמה נתאי, אולפנת עופרה)