לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: סיום שנה
יש שרביט קסם, יש הפתעות,
כוכבים זוהרים,
בקופסא פזורים,
פיות נדירות וקוסמים הדורים,
במשך חודשי השנה הזאת. חוללנו ניסים ונפלאות,
על כן נבקש להודות לאל שבמרומים – על שנה שכזאת
תודה לכם הורים יקרים,
הייתם לנו שותפים בכירים,
גידלתם אוצרות, את בבת העינ יים,
שתרוו מהם נחת מלוא חופניים.

(מגידון – ירחון יוקנעם)
המנהלת: טובה מעודה