לוגו - אתר המכללה לוגו - אתר ילקוט המנהל לוגו - מנוף לוגו - אתר ילקוט המנהל

פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות

נאומים בקצרה

המאגר נועד להעשיר איש את רעהו, בבחינת "מכל חברי למדתי" וכל המוסיף מוסיפים לו

נושא: סיום שנה
לכבוד _______

עם סיום שנת הלימודים אנו רוצים להודות לך מקרב לב
על ההשקעה ב_________, הסבלנות ההקשבה והיחס החם.
על שיחות מוטיבציה פעם אחר פעם לאורך כל השנה.
''חנוך לנער על פי דרכו...'', אינו עוד משפט או ציטוט בעינייך,
כי אם דרך התנהלות, דרך חיים ועל כך אנו אותך מוקירים!
לאורך כל הדרך לא אמרת נואש
והמשכת לעודד בסבלנות רבה.
התמדת בדרך של שיתוף הפעולה,
ונתת תמיכה עם הרבה אהבה.
דבר שיצר בו/ה אמון, הערצה
ורצון להתקדם ולעלות מעלה, מעלה.

יהי רצון שכוחך הגדול ויושר מידותיך
ילוו אותך תמיד בעבו דת הקודש.
ישלם ה' פעלך ותהי משכורתך שלמה מעם ה'

ירבו כמותך בישראל
מאיתנו:
__________________

© עדי'ה הדר