פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
פרסומים ופעילויות מבית מנו
לחץ כאן


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד
לחץ כאן


תזכורן מנו"ף
שירות תזכורות חודשיות למנהלים ומנהלות ישירות אליכם לוואטסאפ לפרטים לחצו כאן


עלון וירטואלי ילקוט המורה מספר 57


תוכנית הכשרת מנהלות


אופק חדש - מכללה ירושלים


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


חוזר מנכ"ל תשע"ז


לוח גנאט התשע


מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.
שינויים בקביעת רמות המורכבות של בתי הספר. מידע אודות ההסכם,וכן מידע אישי מפורט (לאחר הזדהות) מפורסם בדף בפורטל עובדי הוראה


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


פורטל שו"ת


מינוי מנהלים- נוהל
נוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים.


חדש באתר

כלי ניהול
לוח שנה - תשעז -

אסיפת הורים - אסיפת הורים - שאיפה

יועץ - בעלי לקויות למידה

יועץ - איתור תלמידים לקויי למידה

מחשוב - מערכות מחשוב

מגוון נושאים
פרשת שבוע - רעיונות לפרשה - הרב מאיר מיארה

פורים - שיעור מקוון וחידון טריוויני אתר חמדת הימים

תעודות - תעודות ונלווה לתעודה

חגים ומועדי השנה - שיעור מקוון על חנוכה - אתר חמדת הימים

יצחק רבין - פעילויות - מינהל חברה ונוער

טפסים
אבחון - טופס הפניית תלמיד - דוגמא

אבחון - מגוון טפסים - אגף לחינוך - הרצליה

אבחון - טפסים לקראת ועדות שילוב

אבחון - שאלון הפנייה לאבחון דידקטי/פסיכו דידקטי

משוב - יום הורים - שיח מהותי

חוזרי מנכ"ל
מינוי מנהלים בחטיבה העליונה -

תעודות סיום - דירוג ומיפוי -

ספרי לימוד - ספרי לימוד - דרכי הוראה

ספרי לימוד -

טיולים ופעילות חוץ בית ספרית -

רעיונות
בין אדם לחברו - כריך לכל ילד

למידה משמעותית - לנסוע בדרך הישר

קשישים - פיס לקשיש

עזרה לזולת - פרוס לרעב לחמך

חסד - עולם חסד יבנה