פורום מידענות

פורום דילמות ושאלות
הרב ד"ר יהודה קופרמן


חוזר לבעלויות תשע"ו / 6 מינוי מנהלים בחטיבה העליונה


ערכת קלפים, המלאי אוזל...


חדש- מורכבות חדשה למנהלים ולסגנים ראשונים.


חדש באתר! מאגר מרצים מקוון


חדר כושר למנהל ובעל תפקיד


קורסים מקוונים לשנת תשע"ז


הרשמה לתוכנית הכשרת מנהלות לשנת תשע"ח
ההרשמה בין התאריכים 30 באוקטובר 2016 - 20 בנובמבר 2016. ההרשמה מקוונת דרך אתר אבני ראשה


חדש באתר!


לוח שנה לשנת תשע"ז


חוזר מנכ"ל תשע"ז


ילקוט המורה מספר 53


מארז מתנה התשע"ז


לוח גאנט התשע"ז


הוראה משמעותית


מינוי מנהלים- נוהל


תזכורן מנו"ף


דמויות מופת חמ"ד לשנת תשע"ז


רעיונות בקצרה לפרשה- חדר מורים


פורטל שו"ת


אופק חדש - מכללה ירושלים


חדש באתר

כלי ניהול
לוח שנה - תשעז -

אסיפת הורים - אסיפת הורים - שאיפה

יועץ - בעלי לקויות למידה

יועץ - איתור תלמידים לקויי למידה

מחשוב - מערכות מחשוב

מגוון נושאים
פורים - שיעור מקוון וחידון טריוויני אתר חמדת הימים

תעודות - תעודות ונלווה לתעודה

חגים ומועדי השנה - שיעור מקוון על חנוכה - אתר חמדת הימים

יצחק רבין - פעילויות - מינהל חברה ונוער

יצחק רבין - מערכי פעילות לבתי ספר יסודיים

טפסים
אבחון - טופס הפניית תלמיד - דוגמא

אבחון - מגוון טפסים - אגף לחינוך - הרצליה

אבחון - טפסים לקראת ועדות שילוב

אבחון - שאלון הפנייה לאבחון דידקטי/פסיכו דידקטי

משוב - יום הורים - שיח מהותי

חוזרי מנכ"ל
מינוי מנהלים בחטיבה העליונה -

תעודות סיום - דירוג ומיפוי -

ספרי לימוד - ספרי לימוד - דרכי הוראה

ספרי לימוד -

טיולים ופעילות חוץ בית ספרית -

רעיונות
בין אדם לחברו - כריך לכל ילד

למידה משמעותית - לנסוע בדרך הישר

קשישים - פיס לקשיש

עזרה לזולת - פרוס לרעב לחמך

חסד - עולם חסד יבנה